Mytteria #3

2. episode av Autonomia. Innslag fra fredsdemonstrasjon for Kurdistan. Enquette om Kurdistan.
RadiOrakel