Mytteria #27

2 år siden 43 studenter ble bortført i mexico. Jussbuss - utestenging fra NAV.

Dagens mytteria handler om at det er 2 år siden 43 studentar blei bortført av politiet i Mexico, vi har besøk av JussBuss i studio som snakkar om at personar blir utestengt frå NAV utan tilstrekkeleg grunnlag, dokumentasjon og klagerett, du får også episode 2 i “Fryktløs – ein radioserie i to deler om motstandskampen i Honduras”.

 

★ Support this podcast on Patreon ★

RadiOrakel