MYTTERIA #20

Terror i Orlando, streik i frankrike og kupp i brasil.

Vi dekker terrorangrepet i Orlando, streikene i Frankrike, kuppet i Brasil og innføringen av fraværsgrensa.

★ Support this podcast on Patreon ★

RadiOrakel