Mytteria #10

Vi har besøk av jussbuss og snakker i tillegg om fagforeningspolitikk og EUs flyktningpolitikk.

Vi har besøk av jussbuss og snakker i tillegg om fagforeningspolitikk og EUs flyktningpolitikk.

★ Support this podcast on Patreon ★

RadiOrakel