Kvinner til sak mot vold og for rettferdige samfunn

Vi møter 4 kvinner som alle jobber med temaer knyttet til det å kjempe for rettferdighet, frigjøring og likeverdige samfunn.

Hvordan har kvinner som kjemper for rettferdighet opplevd møtet med rettsystemet? Hva når det lovverket vi har ikke tar hensyn til andre kategorier en kjønn; som etnisitet, sosial klasse eller politisk tilhørighet? Hva betyr det for den enkelte og for samfunnet å legge ned flere tiår i å kjempe for dommer i rettsystemet etter militærregimene i Latin-Amerika?

Dette er spørsmål vi vil stille i radioreportasjen, som er et samarbeid mellom RadiOrakel, Latin-Amerikagruppenes Kvinneutvalg og Fokus Kvinner. Vi møter 4 kvinner som alle jobber med temaer knyttet til det å kjempe for rettferdighet, frigjøring og likeverdige samfunn.

Yassmin Barrios er høyesterettsdommer i etterkrigens Guatemala, og mottok nylig æresdoktorgrad av Universitetet i Oslo.

Nerina Weiss er forsker ved Fafo, og forteller om hvordan den politiske situasjonen og situasjonen for kvinners rettigheter forverres i Tyrkia.

Djamila Ribeiro er brasiliansk femminist og filosof, og forteller om hvordan svarte kvinner ikke har samme tilgang til rettsvern som hvite kvinner i Brasil.

Anne Marghrete Sønneland er forsker ved VID høyskole, og deler sine erfaringer fra prosjektet Dealing with the Past, om rettsprosessene etter statlig forfølgelse under militærdiktaturene i Argentina og Brasil på 70- og 80-tallet.

Radioreportasjen er produsert og redigert av Ingrid Fadnes og Susanne Normann i forbindelse med FOKUS kampanjen: Mot vold mot kvinner fra 25. november til 10.desember 2017.


★ Support this podcast on Patreon ★

RadiOrakel