Fryktløs #3

Episode 3 av Fryktløs – en radioserie i tre deler om motstandskamp i Honduras.

Episode 3. «Med radio som våpen»

Tredje, og siste, episode av Fryktløs handler om lokalradioens (community radioens) rolle i motstandskampen i Honduras, et land hvor de statlige mediene eies og kontrolleres av landets rike elite, og hvor informasjonen som kommer ut er svært farget av de rikes interesser. Vi får møte personer som forteller oss om hvordan det er og drive med lokalradio i Honduras, og hvorfor det er så viktig med alternative informasjonskanaler som folk har tilgang på

Radioserien er laget at Latin-Amerikagruppenes solidaritetsbrigdade v/ Mari Beitnes, Åsne Rosseland, Marianne Hvattum Løken og Frøya Torvik.

★ Support this podcast on Patreon ★

RadiOrakel