Fryktløs #2

Episode 2 av Fryktløs – en radioserie i tre deler om motstandskamp i Honduras.

Episode 2. «Å organisere seg

I andre episode av Fryktløs blir vi kjent med de to organisasjonene COPINH og OFRANEH. Organisasjonene, som tilhører henholdsvis Lenca-folket og Garifuna-folket, jobber på mange ulike plan for å fremme menneskerettigheter og territorielle rettigheter samt yte motstand mot den nyliberalistiske og undertrykkende staten.

Radioserien er laget at Latin-Amerikagruppenes solidaritetsbrigdade v/ Mari Beitnes, Åsne Rosseland, Marianne Hvattum Løken og Frøya Torvik.

★ Support this podcast on Patreon ★

RadiOrakel